Automatické ukládání

Automaticky uloží projekt podle nastaveného intervalu.

Čisti

Vyčistí vzory výplní a čar, materiály a zobrazí vyčistit nepoužité.

Duplikovat výkres

Vytvoří kopii výkresu včetně pohledů a tabulek.

Hromadný export

Hromadný export výkazů do souboru TXT nebo XLS.

Prostupy

Automaticky generuje otvory do stěn a stropů v místě průniku s potrubím nebo trubkami.

Sloučit a kopírovat

Sloučí hodnoty více parametrů do jednoho textového parametru.

Souřadnice

Vypíše do parametrů aktuální souřadnice prvku od lokálního i globálního počátku.

Výška SH, HH

Automaticky dopočíte výšku spodní a horní hrany u oken a dveří.

Zobrazit ID prvku

Vypíše do parametru ID nebo GUID prvku.

Zobrazit pracovní sady

Umožní trvalé zapnutí dočasného pohledu zobrazení pracovních sad pro všechny pohledy.

Generátor bytů

Vytvoří sestavy výkresů pro jednotlivé bytové jednotky pro tvorbu marketingové dokumentace.

cct_nastroje_generator bytu_3_upr_orez

Kótování otvorů

Automaticky umístí výšku otvoru a parapetu pod kótovací čáru.

Orientace dveří

Automaticky rozliší otevíravost dveří na levé a pravé a zapíše hodnotu do parametru.

Povrch místnosti

Vypíše název podlahy a stropu do parametru Povrchová úprava podlahy/stropu.

Výška místnosti

Vypočítá a vypíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do parametru.

Kótovat potrubí

Kótování VZT potrubí (skutečná nebo zaokrouhlená délka).

cct_nastroje_kotuj potrubi_3

Překlopit kótu

Překlopí kótu potrubí.

Popsat potrubí

Popisování přírub na VZT potrubí podle typu potrubí (kruhové, hranaté).

Překlopit popisku

Překlopí popisku potrubí.

Rozdělit potrubí

Rozdělí potrubí podle zadaných délek.

Spojovník

Spojí potrubí, trubky, tvarovky, příslušenství, vyústky a mechanická zařízení.

Kopírovat okruhy

Zkopíruje okruhy při kopírování elektrických elementů.