Nástroje

Automatické ukládání

Čisti

Duplikovat výkres

Hromadný export

Prostupy

Sloučit a kopírovat

Souřadnice

Výška SH, HH

Zobrazit ID prvku

Zobrazit pracovní sady

Generátor bytů

Kótování otvorů

Orientace dveří

Povrch místnosti

Výška místnosti

Kótovat potrubí

Překlopit kótu

Popsat potrubí

Překlopit popisku

Rozdělit potrubí

Spojovník

Kopírovat okruhy

AS

architekti a stavební projektanti

AS + MEP

architekti, stavební a TZB projektanti

MEP

TZB projektanti