Cena za licenci

1–10 licencí

11–20 licencí

21 a více licencí

Udržovací licence

AS

2 700 Kč

2 200 Kč

1 800 Kč

500 Kč

AS + MEP

4 000 Kč

3 300 Kč

2 700 Kč

700 Kč

MEP

2 700 Kč

2 200 Kč

1 800 Kč

500 Kč

  • Uvedené ceny jsou bez DPH.
  • Licence CCtools je nepřenosná a je vázána na počítač a verzi aplikace Autodesk Revit.
  • Pro držitele licencí, kteří přechází na vyšší verzi Revitu, je určena zvýhodněná cena v podobě udržovací licence.

Nástroje

Automatické ukládání

Čisti

Duplikovat výkres

Hromadný export

Prostupy

Sloučit a kopírovat

Souřadnice

Výška SH, HH

Zobrazit ID prvku

Zobrazit pracovní sady

Generátor bytů

Kótování otvorů

Orientace dveří

Povrch místnosti

Výška místnosti

Kótovat potrubí

Překlopit kótu

Popsat potrubí

Překlopit popisku

Rozdělit potrubí

Spojovník

Kopírovat okruhy

AS

architekti a stavební projektanti

AS + MEP

architekti, stavební a TZB projektanti

MEP

TZB projektanti